Investeer en bespaar belasting

Tips van de Guru’s

Investeer en bespaar belasting

Gepubliceerd op: 27 december 2017

Nog een nieuwe laptop nodig of is het koffiezetapparaat aan vervanging toe? Doe je investering nog dit jaar en maak gebruik van de investeringsaftrek.

In de wet zijn enkele fiscale aftrekposten opgenomen die de winst verlagen. Gezien het feit dat een onderneming belasting betaald over zijn winst uit onderneming, is een lagere winst fiscaal gezien erg aantrekkelijk. In dit artikel zal één van deze fiscale aftrekposten nader worden toegelicht, namelijk de investeringsaftrek.

Wat is de investeringsaftrek?

Zoals hierboven al werd gesteld is de investeringsaftrek een belangrijke fiscale aftrekpost. In de praktijk komt het er op neer dat een ondernemer die een bepaalde investering heeft gedaan, een deel van het investeringsbedrag in aftrek mag brengen van de belastbare winst.

Omdat de investeringsaftrek een lagere belastbare winst tot gevolg heeft, is de grondslag waarover geheven moet worden ook lager. Maak je als ondernemer winst? Dan zal de investeringsaftrek er derhalve voor zorgen dat je effectief minder belasting hoeft te betalen.

Voorwaarden

De wetgever wil voorkomen dat iedere ondernemer die ook maar enige investering doet gebruik kan maken van de investeringsaftrek. Om die reden zijn er in de wet enkele voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de aftrekpost.

Allereerst moet er sprake zijn van ‘investeren’. In de wet wordt dit gedefinieerd als het aangaan van verplichtingen ten aanzien van de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel. Uit deze definitie valt op te maken dat de uitgave echt moet zien op de onderneming. Uitgaven die niet in het kader van de onderneming zijn gedaan maar in de privésfeer vallen, zullen niet voor de investeringsaftrek op te voeren zijn.

Daarnaast moet ook aan de wettelijke definitie van een ‘bedrijfsmiddel’ worden voldaan. Daarvan is sprake als er goederen zijn die voor het drijven van een onderneming gebruikt worden.

Overigens werkt de regeling naast de afschrijving op bedrijfsmiddelen. Zowel de afschrijving als de investeringsaftrek komen in aftrek op de belastbare winst.

De besparing

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een aftrekpost die een tegemoetkoming moet vormen voor MKB bedrijven welke relatief kleine investeringen doen. Afhankelijk van het bedrag aan investeringen, kan een investering van €2.300 tot €312.176 tot toepassing van de KIA leiden. Voor investeringen tot € 56.192 kan 28% van het investeringsbedrag in aftrek worden genomen. Voor investeringen boven € 56.192 neemt het percentage dat je kan aftrekken af naarmate de hoogte van de investeringen toenemen.

Een aantal investeringen zijn uitgesloten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek waaronder:

  • Bedrijfsmiddelen met een waarde minder dan EUR 450.
  • Woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
  • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s en elektrische auto’s) kunt u wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
  • Bedrijfsmiddelen bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
  • Bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming
  • Investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden. Als u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van uw vader, hebt u in principe geen recht op investeringsaftrek

Meer informatie over de investeringsaftrek?

Wil je meer informatie over de investeringsaftrek in het algemeen? Of heb je specifieke vragen over de KIA, EIA dan wel MIA? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Onderwerp: Nieuws


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *