Fiscale attentiepunten ondernemer: ondernemersbegrip

Tips van de Guru’s

Fiscale attentiepunten ondernemer: ondernemersbegrip

Gepubliceerd op: 27 november 2017

In deze serie zal er stilgestaan worden bij enkele zaken die vanuit fiscaal perspectief van belang zijn voor ZZP-ers. In de deze aflevering wordt er stilgestaan bij het ondernemersbegrip.

Wanneer ben je een ondernemer?

In de volksmond wordt er al snel gesproken over een ondernemer (ook: ZZP-er), maar om voor de fiscale wetgeving als ondernemer aangemerkt te worden moet er wel voldaan worden aan de eisen zoals die volgen uit de wet en de jurisprudentie.

Het begrip ondernemer is gedefinieerd in de wet. Daaruit volgt dat het moet gaan om de belastingplichtige:

• voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven (gebeurt het in de naam van de ondernemer) en
• die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen van de onderneming (tegenover crediteuren aansprakelijk voor schulden).

Oefent u een zelfstandig beroep uit, dan wordt u gelijkgesteld met een ondernemer. Het is nog van belang om op te merken dat de vereisten voor het ondernemerschap anders zijn voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Wanneer is er sprake van een onderneming?

Het begrip onderneming is wettelijk ook van belang om vast te stellen of u kwalificeert als ondernemer. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van een onderneming volgt niet uit de wet. Uit de jurisprudentie volgt echter dat een onderneming is:

• een duurzame organisatie
• van kapitaal en arbeid
• die erop is gericht om deel te nemen aan economisch verkeer
• met het oogmerk winst te behalen.

Om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een onderneming, wordt er uitgegaan van de feiten. Hierbij wordt onder meer gelet op de duurzaamheid van de werkzaamheden, het ondernemersrisico dat gelopen wordt en het aantal opdrachtgevers. Daarbij is het belangrijk op te merken dat de intentie van de ondernemer doorgaans niet meegewogen wordt.

Voor de onderneming geldt ook een gelijkstelling de wet. De onderneming wordt in gelijkgesteld met het zelfstandig uitgeoefende beroep. De wet geeft geen verdere definitie van het begrip, maar uit jurisprudentie volgt dat de nadruk ligt op de specifieke deskundigheid van de ondernemer. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een advocaat, accountant of een huisarts.

Belang van het ondernemerschap

Indien u als ondernemer aangemerkt wordt, heeft dit tot gevolg dat u in aanmerking komt voor enkele aantrekkelijke fiscale faciliteiten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de ondernemersaftrek.

De grens tussen het ondernemerschap en andere bronnen van inkomen kan soms erg dun zijn. Indien er twijfel bestaat of u ondernemer bent of in loondienst bent, dient er gekeken te worden naar de gezagsverhouding tot de werkgever. Bent u slechts incidenteel ondernemer dan kan het gebrek aan duurzaamheid ertoe leiden dat u resultaat uit overige werkzaamheden geniet.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het ondernemersbegrip of bent u benieuwd of uw werkzaamheden als onderneming kwalificeren, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Onderwerp: Nieuws


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *