Fiscale attentiepunten ondernemer: ondernemersfaciliteiten

Tips van de Guru’s

Fiscale attentiepunten ondernemer: ondernemersfaciliteiten

Gepubliceerd op: 27 november 2017

In deze serie zal er stilgestaan worden bij enkele zaken die vanuit fiscaal perspectief van belang zijn voor ZZP-ers. In deze aflevering staan we stil bij enkele aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten.

Willekeurige afschrijving

Ondernemers die willen op afschrijven op bedrijfsmiddelen zijn normaal gesproken gebonden aan enkele wettelijke voorschriften. Voor bepaalde bedrijfsmiddelen is echter geregeld dat er willekeurig afgeschreven mag worden. In zulke gevallen mag er bijvoorbeeld voor gekozen worden om meteen na aanschaf van het bedrijfsmiddel alles af te schrijven. De regeling is ingevoerd om het maatschappelijk belang te stimuleren.

Er mag willekeurig afgeschreven worden over investeringen:
• in zogenaamde milieu-investeringen
• door startende ondernemers
• in zeeschepen.

Investeringsaftrek

Als ondernemer komt u in aanmerking voor de zogenaamde investeringsaftrek. Het betreft een aftrekpost voor ondernemers die bepaalde investeringen doen. Indien u in aanmerking komt voor de investeringsaftrek, dan mag de aftrek afgetrokken worden van de jaarwinst.

De investeringsaftrek is op te delen in drie categorieën. Allereerst is er de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit ziet op investeringen in bedrijfsmiddelen tot een bedrag van €312.176. Daarnaast is er de energie-investeringsaftrek (EIA), welke tot doel heeft om energiebesparende maatregelen aan te sporen. Tenslotte noemt de wet de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze regeling beoogt milieuvriendelijke investeringen te stimuleren.

Ondernemersaftrek

Een andere ondernemersfaciliteit is de ondernemersaftrek. Dat is een aftrekpost die uitsluitend te gebruiken is door ondernemers. Geniet u winst uit onderneming als bijvoorbeeld medegerechtigde, dan komt u niet in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Daarnaast geldt voor de meeste vormen van ondernemersaftrek dat moet worden voldaan aan het urencriterium.

De ondernemersaftrek het gezamenlijke bedrag van:
• de zelfstandigenaftrek
• de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
• de meewerkaftrek
• de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en
• de stakingsaftrek.

Bent u als ondernemer buitenlands belastingplichtig (niet in Nederland wonend maar wel Nederlands inkomen genietend), dan komt u ook in aanmerking voor de ondernemersaftrek.

MKB-winstvrijstelling

De laatste ondernemersfaciliteit die in deze aflevering besproken wordt is de MKB-winstvrijstelling. De aftrekpost bedraagt 14% van de winst na aftrek van de hiervoor genoemde ondernemersaftrek. Ook voor de MKB-winstvrijstelling is het van belang dat u ondernemer bent volgens de wettelijke bepalingen.

Omdat de MKB-winstvrijstelling in mindering komt op de fiscale winst, kan de aftrekpost voordelig en nadelig voor u uitpakken. Maakt u als ondernemer winst, verlaagt de MKB-winstvrijstelling u winst wat betekent dat u minder belasting hoeft te betalen.

In het geval dat u met uw onderneming verliest draait, is de situatie anders. Omdat de verliezen van uw onderneming afgetrokken mogen worden van de winst in andere jaren, is het nadelig als de MKB-winstvrijstelling uw verlies verminderd. Minder verlies betekent fiscaal gezien immers minder aftrek van verlies.

Meer informatie

Wilt u als ondernemer meer informatie over een van de bovengenoemde ondernemersfaciliteiten of bent u benieuwd wat u kan doen om in aanmerking te komen voor een van de faciliteiten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Onderwerp: Nieuws


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.