Fiscale attentiepunten ondernemer: oudedagsvoorzieningen

Tips van de Guru’s

Fiscale attentiepunten ondernemer: oudedagsvoorzieningen

Gepubliceerd op: 27 november 2017

In deze serie zal er stilgestaan worden bij enkele zaken die vanuit fiscaal perspectief van belang zijn voor ZZP-ers. In deze aflevering staan we stil bij de oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen

Of u nou ondernemer bent of niet, iedereen wilt graag geld hebben om van te leven na het stoppen met werken. Om op je oude dag zoveel mogelijk pensioen te hebben gespaard, is het van belang om alle mogelijkheden overzichtelijk te houden.

De mogelijkheden voor een ondernemer om te sparen voor de oude dag zijn niet helemaal gelijk aan die van werknemers in loondienst. Drie bronnen van waaruit een ondernemer kan sparen voor de oudedagsvoorziening zijn:
• AOW
• Werkgeverspensioen
• Fiscale oudedagsreserve (FOR)

De AOW is een bepaald type inkomen dat uitgekeerd wordt aan iedereen die in Nederland heeft gewoond en gewerkt. De AOW-leeftijd gaat hedendaags in stappen omhoog. Aankomend jaar is de AOW-leeftijd 66.

Het werkgeverspensioen is een soort oudedagsvoorziening welke exclusief is voor werknemers in loondienst. Voor ondernemers die (deels) zelfstandig werken zal het werkgeverspensioen in de meeste gevallen niet genoeg zijn. Daarom is er voor ondernemers die winst uit onderneming genieten een speciale faciliteit, de zogenaamde FOR.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

De FOR is een wettelijke regeling die geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. De faciliteit ziet erop dat er jaarlijks een deel van de winst gereserveerd wordt voor de oudedagsvoorziening. Simpel gezegd komt het er op neer dat een stukje van de winst in een potje opzij gezet wordt.

Een van de grootste voordelen van de FOR is dat voor bedrag dat jaarlijks opzij gezet wordt, uitstel van belasting wordt verleend. De FOR kan dus gebruikt worden om de winst te drukken en zodoende minder belasting te betalen in dat jaar. Een belangrijk aandachtspunt is dat als de AOW-leeftijd bereikt is, er natuurlijk gewoon belasting moet worden over de opgebouwde reserve.

Voor 2017 is bepaald dat de ondernemer 9,8% van de winst uit onderneming aan de reserve mag toevoegen. De toevoeging mag echter nooit meer dan €8.946 bedragen.

DGA en pensioen

Voor een DGA (directeur-grootaandeelhouder) was het jarenlang mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Deze regeling hield in dat de DGA geld apart zette in zijn eigen BV, maar dat dit geld tegelijkertijd beschikbaar bleef voor de onderneming.

Het pensioen in eigen beheer is echter geen goed werken systeem gebleken en om die reden is het met ingang van 1 januari van dit jaar ook afgeschaft. Omdat er voor die datum door DGA’s natuurlijk wel pensioen is opgebouwd, krijgen DGA’s met pensioen in eigen beheer uit die jaren tot en met 2019 de tijd om er iets mee te doen.

De DGA’s kunnen kiezen uit:
• Het afkopen van het opgebouwde pensioen,
• het omzetten van het opgebouwde pensioen in een oudedagsverplichting, en
• het pensioen premievrij maken (je doet dan niets met het pensioen in eigen beheer).

Meer informatie

Wilt u als ondernemer meer informatie over een van de oudedagsvoorzieningen, wilt u als DGA advies over uw pensioen in eigen beheer of heeft u andere vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Onderwerp: Nieuws


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *