Fiscale attentiepunten ondernemer: urencriterium

Tips van de Guru’s

Fiscale attentiepunten ondernemer: urencriterium

Gepubliceerd op: 27 november 2017

In deze serie zal er stilgestaan worden bij enkele zaken die vanuit fiscaal perspectief van belang zijn voor ZZP-ers. In de eerste aflevering staan we stil bij het veel bepalende urencriterium.

Wat is het urencriterium?

De wetgever beoogt ZZP-ers te ondersteunen met het toekennen van enkele gunstige fiscale faciliteiten. Een van deze faciliteiten is de ondernemersaftrek, onder meer uiteenvalt in de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. Een van de belangrijkste eisen voor ondernemers om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek, is dat er voldaan wordt aan het urencriterium. De eis wordt gesteld zodat niet zomaar elke ondernemer gebruik kan maken van de ondernemersaftrek.

Voorwaarden voor toepassing van het urencriterium

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het urencriterium volgen uit de wet. De voorwaarden zijn:

  • Er wordt ten minste 1225 uren besteed aan werkzaamheden in een onderneming;
  • Meer dan 50% van de tijd wordt aan de onderneming besteed (denk aan de situatie dat een ondernemer tevens in loondienst is).

Het tweede vereiste, het zogenaamde grotendeelscriterium, geld niet voor ondernemer die in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was. Dit is dus een tegemoetkoming voor startende ondernemers.

Het is voor ondernemers die naast het drijven van een onderneming ook nog andere werkzaamheden verrichten zeer aangeraden om een urenadministratie bij te houden. Dit kan nodig zijn om aan te tonen dat men aan het grotendeelscriterium voldoet.

Welke uren vallen onder het urencriterium?

Om te kunnen bepalen of voldaan wordt aan het urencriterium, is het van belang om te weten welke uren wel en niet meetellen. In beginsel tellen alle uren die besteed worden aan de onderneming mee. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat hier uitzonderingen op zijn. Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van uren die wel en niet mee tellen voor het urencriterium.

Uren die wel meetellen:

  • Uren gemaakt voor een buitenlandse onderneming.
  • Uren die worden besteed aan het verkrijgen of op peil houden van vakkennis, voor zover dit nodig is om de onderneming voort te zetten.
  • Uren die zijn gemaakt in de voorbereiding van het opstarten van de onderneming.
  • Uren die worden besteed aan het afwikkelen van de onderneming nadat de onderneming is verkocht.

Uren die niet meetellen:

  • Uren die worden besteed aan overnachting.
  • Uren waarin de ondernemer beschikbaar was voor de onderneming maar geen effectieve werkzaamheden verrichte.
  • Uren die worden besteed aan het volgen van een studie om andere ondernemingsactiviteiten op te starten.

Meer informatie

Wilt u als ondernemer meer informatie over het urencriterium of bent u benieuwd of de door u gemaakte uren onder het urencriterium vallen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

 


Onderwerp: Nieuws


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *