Fiscale attentiepunten ondernemer: VAR/DBA

Tips van de Guru’s

Fiscale attentiepunten ondernemer: VAR/DBA

Gepubliceerd op: 27 november 2017

In deze serie zal er stilgestaan worden bij enkele zaken die vanuit fiscaal perspectief van belang zijn voor ZZP-ers. In deze aflevering staan we stil bij de VAR-regeling en de Wet DBA.

Wat is de VAR-regeling?

Als u een opdrachtgever bent die werkt met freelancers dan wel ZZP-ers, dan kunnen er zich situaties voordoen dat het niet helemaal duidelijk is hoe de werkzaamheden gekwalificeerd moeten worden.

Indien u niet als ZZP-er wordt aangemerkt, zal dit in veel gevallen betekenen dat u loon uit dienstbetrekking geniet. Dit heeft gevolgen voor de opdrachtgever, die in dergelijke gevallen loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Tot 1 mei 2016 was het aan de VAR (verklaring arbeidsrelatie) om hierover duidelijkheid te scheppen. Het was de bedoeling dat de freelancer of ZZP-er het initiatief nam om de verklaring in te vullen. Hiermee kon men aan de opdrachtgever laten zien dat de Belastingdienst de kwalificatie als freelancer/ZZP ook daadwerkelijk accepteerde.

Gezien het feit dat de VAR in veel situaties toch onduidelijkheid met zich meebracht, is door het kabinet besloten van de regeling af te zien.

De Wet DBA

Met de afschaffing van de VAR-regeling is sinds 1 mei 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in werking getreden. Deze wet regelt dat indien de ZZP-er aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet, er geen sprake is van loondienst. De voorwaarden luiden als volgt:

• De opdrachtnemer kan vrij vervangen worden
• Er is geen sprake van gezag tussen de opdrachtnemer- en gever
• Er wordt geen loon uitgekeerd.

Het kan natuurlijk gebeuren dat de opdrachtgever en opdrachtnemer toch nog twijfelen of wel voldaan is aan een van de voorwaarden. De Wet DBA regelt dat in deze twijfelgevallen, er een modelovereenkomst opgesteld kan worden om met zekerheid vast te stellen dat er geen sprake is van loondienst.

Daarnaast regelt de Wet DBA ook dat de risico’s en verantwoordelijkheden beter verdeeld worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder de VAR-regeling lagen die nog altijd voornamelijk bij de opdrachtnemer.

Overgangsperiode

Omdat de gevolgen van de nieuwe regelgeving vrij impactvol zijn en het kabinet de regeling mogelijk nog wil herzien, is besloten om tot 1 januari 2018 geen boetes en naheffing op te leggen. In deze periode zal er door de Belastingdienst alleen toezicht gehouden worden.

Er geldt echter wel een uitzondering voor zogenaamde kwaadwillenden. Voor hen geldt tot 1 januari 2018 géén uitstel van handhaving van de Wet DBA.

De gevallen waarin u door de Belastingdienst als kwaadwillend wordt aangemerkt, zien niet op situaties van twijfel over de zelfstandigheid. Gedacht kan worden aan situaties waarbij fraude en het opzettelijk omzeilen van de regels een rol spelen.

Meer informatie

Wilt u als ondernemer meer informatie over de nieuwe Wet DBA of bent u benieuwd hoe u als opdrachtgever dan wel opdrachtnemer om moet gaan met de nieuwe regelgeving, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Onderwerp: Nieuws


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *